Utan vett och sans - Skånska Björnens Riddare med svärd och lans!

(Sine ingenio, sensibus - Scania Ursae cum gladio et lancea militis ! )


Vargkors


Efter att levt ett kringflackande liv med många uppdragsgivare, kom han en dag vandrande norrifrån och hamnade i en liten by i scania som en fri man på fri grund. Där har han tillbringat de senaste åren. knekt, fältskärs assistent, fogde, handelsman och timmerman är bara några av de yrken han haft genom åren.Antonius af Norcopia

alias Svanriddaren


Från Ostrogothia (Östergötland) i Svea rikes mellersta delar, kommer denna mystiska pilgrim. Han har rest från öst till väst,  från norr till söder i jakt på visdom och förstålse om livet.

Att vara tålmodig,lugn och ödmjuk är hans motto.

Antonius har kommit till det stora riket Scania (Skåne) för att lära sig och anta utmaningen att bli riddare.


Foxfire


 

Är som namnet säger, en listig räv som gärna leker med elden. Han är välmeriterad och har många års erfarenhet av eldkonster.

Det sägs att Foxfire har tappat minnet och ryktet går om att han är Tempelriddare.

När han inte är eldfäng så är han gärna väpnare.

Christina af den Mörke Ulven


Hon må se snäll och rar ut men kommer du i orätta ärenden så ändras hennes varelse, likt en varginna försvarar hon sin familj och sina vänner.


Du ser henne bl a som väpnare åt Isac och Ingemar af den Mörke Ulven."


Dufva af Hispania


Från det sydliga Spanien kommer Dufva med hopp om fred, som vill se det vackra i var människas hjärta.

När hon inte bär rustning till häst, ser du henne som en av de två Häroldar.Devisen: Skönheten sitter i betraktarens öga

Ingemar af den Mörke Ulven


Här vilar inga ledsamheter, utan krusiduller eller invecklade meningar säger han han sitt hjärtas mening. men han skulle aldrig, aldrig såra någon människa...

Men är du orättvis mot någon eller skadar hans familj, då tvekar han inte en sekund för att dra sitt svärd för strid.

Är även vice Stormästare i det höga rådet