Utan vett och sans - Skånska Björnens Riddare med svärd och lans!

(Sine ingenio, sensibus - Scania Ursae cum gladio et lancea militis ! )

Bosjökloster Jakt-& Fiskemässa

29-30 august 2015. Dag 1

Lunds Medeltidsfestival i

Folkets park 2014 & 2015

Bosjökloster Jakt-& Fiskemässa

29-30 augusti 2015. Dag 2

Träningsbilder