Utan vett och sans - Skånska Björnens Riddare med svärd och lans!

(Sine ingenio, sensibus - Scania Ursae cum gladio et lancea militis ! )

kalender 2020:

(gråmarkerad text är länkad)
På grund av Coronapandemin så följer vi Folkhälsomyndighetens rekomendationer och uppdaterar bokade spel beroende hur läget ser ut.


Vi uppdaterar allt eftersom även på vår gillasida på FBDu kan även gå in på våran Gillasida på Facebook,

där kan du få aviseringar om vad som händer när björnarna är ute på spel.