Medeltida Riddarspel

Tidigt under medeltiden utvecklades en form av tävling där riddarna skulle mäta sin förmåga att träna. Från början fanns två tävlingsformer: Bohordh (grupper av riddare slogs med varandra "sist kvar vann") och Dust (två riddare möts för att stöta ner varandra med lans).

Tornerspel/riddarspel började under 1000-talet i Frankrike och fanns i Norden under 1200-talet. Efterhand utvecklades tornerspels regler och formaliserades, mycket för att minska riskerna och undvika dödsfall. Mästerskap ordnades och det som från början var träning för krig blev en sport för adeln.Tornerspel var en folkfest där också olika grenar utvecklades tillsammans med sidoshower.


Dagens Riddarspel

Dagens tornespel i Sverige bygger på ett antal grundläggande grenar som är fastställda av SRS(Svenska Riddarsällskapet) och dessa används vid den årliga Rikstorneringen, som även är Svenskt mästerskap.

Grunden finns kvar från medeltiden: det gäller att kunna visa upp sin förmåga med häst & vapen och bjuda publiken på spänning.

Vi erbjuder:

 - Tornerspel (Klassiskt eller med en berättelse)


- Skills at Arms (En "hinderbana" där man visar sina färdigheter med vapen)


- Vapenvisning (Vi visar upp och berättar om de olika vapnen, finns möjlighet att få provhålla)


- Finns önskemål om annat upplägg? Kontakta oss så ser vi om vi kan lösa det.


Tornerspelsgrenar:


Quintan

Riddaren skall med lans träffa quintanen, som är en

ful gubbe som försöker slå tillbaka när han blir träffad.

Det krävs snabbhet, precision och kraft.


Höga ringar

Riddaren skall med lans eller spjut plocka tre ringar

på hög höjd i full galopp. Det krävs precision och balans.


Spjutning

Riddaren skall med spjut träffa och ta upp en

liten kudde. För att få poäng får inte kudden ramla av på vägen tillbaks till riddarens bo. Kräver precision.

Bra när man skall städa på slagfältet.


Kombination med svärd

Riddaren skall träffa olika mål (frukter eller grönsaker)

med hugg och direkt efter plocka en lågt placerad ring.

Kräver balans, precision och en stor försiktighet så man

inte träffar hästen.

Bör ej visas för barn då man leker med maten.


Stridsgissel/ Stridsklubba

Riddaren skall med stridsgissel (handtag med kedjor) /Stridsklubba krossa en frukt utan att träffa hästen.

En av de farligaste grenarna, kräver teknik och försiktighet.


Låga ringar

Riddaren ska med svärd plocka 5 ringar som är väldigt nära marken, vilket kräver mycket av både riddaren och hans häst. Detta är en gren som testar riddarens tekink och balans.

En av de svåraste grenarna.


Man mot man

Två riddare möts med lans och sköld, det gäller att träffa den andres sköld och samtidigt krossa sin lans. Häst eller riddare får inte träffas. Den farligaste grenen som kräver mod, precision och en mycket säker häst.

Lite galenskap underlättar, men är inget krav.